Eesti Ringhäälingumuuseumi tegevuse algusest möödub 25 aastat

Eesti Ringhäälingumuuseumi tegevuse algusest möödub 25 aastat

Mittetulundusühingu Eesti Ringhäälingumuuseum asutasid 29. aprillil 1999 Eesti Raadio, Eesti Ringhäälingute Liit, Eesti Televisioon, Türi Linnavalitsus ja Eesti Ringhäälingu Saatekeskuse AS, kes tunnetasid vajadust Eesti rahvusliku ringhäälingukultuuri ajaloo talletamiseks. Muuseumi asukohaks valiti Järvamaa väikelinn Türi, sest aastatel 1937–1941 töötas siin Riigi Ringhäälingu raadiosaatejaam. 1937. aastal valminud Türi raadiosaatejaam oli tolle aja moodsaim, selle kolmel tugijalal […]

TTJA-s toimus Eesti Ringhäälingute Liidu eestvedamisel korraldatud raadiomaastiku tänaseid ja tulevasi trende tutvustav seminar.

Raadiomaastiku tänaseid ja tulevasi trende tutvustav seminar

8. veebruaril toimus TTJA-s Eesti Ringhäälingute Liidu eestvedamisel korraldatud raadiomaastiku tänaseid ja tulevasi trende tutvustav seminar. Seminaril osales füüsiliselt ja Teamsi vahendusel kokku ligi 40 raadiohuvilist. Esindatud olid TTJA ja Kultuuriministeeriumi vastutavad ametnikud, kõik Eesti Ringhäälingute Liidu liikmesorganisatsioonid.Margo Veskimägi esitas Kantar Emori poolelt ülevaate Raadioauditooriumi uuringu (https://www.kantaremor.ee/teenus/raadioauditoorium/) metoodikast ja viimaste aastate trendidest Eesti raadiomaastikul.Christer Modig, […]

Kuldmikrofon 2023 laureaat on Kaja Kärner

Kaja Kärner Autorallikas ERR Ken Mürk

Kuldmikrofon 2023 laureaat on Kaja Kärner Pikaajalise silmapaistva töö ja ringhäälingu järjepidevuse kandmise eest pälvis Kuldmikrofoni sel aastal Vikerraadio legendaarne raadiohääl ja saatejuht Kaja Kärner. Kaja Kärner alustas raadiotööd 1973. aastal ja on 50 aastat järjepidevalt seisnud hea kuulajate informeerimisel, silmaringi avardamisel ja maailma mõtestamisel. Poliitika- ja päevakajalistele teemadele Vikerraadio “Reporteritunnis” on aja jooksul lisandunud […]

Raadiolubade konkurss

TTJA kuulutas 07.06.2023 välja raadiolubade konkursi regionaalse raadioloa väljaandmiseks 15 levipiirkonnas. Avaldusi sai esitada kuni 21.06.2023. Konkursile laekus 37 taotlust. Komisjonile esitati hindamiseks 34 taotlust 13 levipiirkonnas. Kolme taotlust hindamiskomisjonile hindamiseks ei esitatud, sest üks taotleja jättis puudused kõrvaldamata ning kahe levipiirkonna puhul laekus kummaski konkursile vaid üks taotlus, seega puudus vajadus viia läbi valikmenetlus. […]

TTJA andis välja 13 regionaalset raadioluba

Selgusid Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) korraldatud raadiolubade konkursi võitjad. Lisaks olemasolevate raadioprogrammide levipiirkondade laienemisele lisandub raadiomaastikule ka kaks uut raadioprogrammi. TTJA kuulutas 13.05.2022 välja konkursi 13 regionaalse raadioloa väljaandmiseks. Konkursil said kandideerida tänased raadioprogrammid oma levipiirkondade laiendamiseks, samuti uued programmid turule tulekuks.  Konkursile laekus 34 taotlust. Üheksas levipiirkonnas soovis raadioluba saada mitu taotlejat […]

Algas raadiolubade konkurss

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) kuulutas välja konkursi 13 regionaalse raadioloa väljaandmiseks. Konkurss annab võimaluse tegevuse laiendamiseks tänastel raadiotegijatel ning avab ukse ka uutele tulijatele. Konkursiga lisandub uut sagedusressurssi, mis lubab viia raadioprogramme laiema hulga kuulajateni.  Uued tegevusload hakkavad kehtima vastavalt 01.08.2022 või 08.09.2022 ja load kehtivad kuni 16.11.2024, mil lõpeb ka hetkel väljastatud […]

ERL uueks tegevjuhiks valiti Hanno Kindel

Eestis tegutsevaid erakanaleid ühendav Eesti Ringhäälingute Liit valis 21. septembril toimunud juhatuse koosolekul uueks tegevjuhiks Hanno Kindeli, ühtlasi kinnitati uus juhatuse koosseis. Hanno Kindel alustas tööd erakanalite katusorganisatsiooni tegevjuhina 1. oktoobril. Hanno Kindel on meediaga seotud viimased 30 aastat, BMF Gallup Media tiimiga 1993. aasta märtsis käivitatud Tele- ja Raadioauditooriumi Päevikuuring tähistas tihedama kokkupuute algust elektroonilise […]