TTJA andis välja 13 regionaalset raadioluba

Selgusid Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) korraldatud raadiolubade konkursi võitjad. Lisaks olemasolevate raadioprogrammide levipiirkondade laienemisele lisandub raadiomaastikule ka kaks uut raadioprogrammi.

TTJA kuulutas 13.05.2022 välja konkursi 13 regionaalse raadioloa väljaandmiseks. Konkursil said kandideerida tänased raadioprogrammid oma levipiirkondade laiendamiseks, samuti uued programmid turule tulekuks. 

Konkursile laekus 34 taotlust. Üheksas levipiirkonnas soovis raadioluba saada mitu taotlejat ja taotlejate vahel tekkis tihe konkurents. Näiteks nii Jõgeva kui Lääne-Viru maakonnas soovis raadioluba saada koguni viis taotlejat. Konkursi kord näeb ette, et sellistel juhtudel koguneb TTJA juures meediavaldkonna asjatundjatest koosnev ekspertkomisjon, kes hindab valikmenetluses taotluste vastavust seaduses sätestatule ja kultuuriministri seatud kõrvaltingimustele. Lähtuvalt komisjoni ettepanekust otsustas TTJA välja anda 13 raadioluba erinevates Eesti piirkondades. 

„Rõõm on näha ettevõtjate suurt huvi raadioprogrammide edastamise vastu. Meediavaldkonna asjatundjatest koosnev ekspertkomisjon tegi väga head tööd ja võimaldab raadiomaastikul tervitada kaht täiesti uut raadioprogrammi: Star FM Eesti ja Läänemaa TRE raadiot,“ sõnas TTJA peadirektor Kristi Talving. „Lisaks suureneb eesti- ja venekeelsete raadiosaadete osakaal ning laieneb kuulatava muusika valik üle Eesti. Samuti on eriti hea meel eestlaste enda loodud muusika laiema levikuvõimaluste loomise üle“, lisas Talving.  

Lisatud ülevaade raadiolubade saajatest eri levipiirkondades.