Eesti

Ringhäälingute liit

Eesti Ringhäälingute Liit (ERL) on valitsusväline mittetulundusühing, mis edendab rahvuslikku ringhäälingukultuuri ning esindab raadio- ja televisiooniorganisatsioonide huve. Liidul on 10 liiget ( 2 tele- ja raadioorganisatsiooni ning 8 raadioorganisatsiooni), kes maksavad liikmemaksu. ERL-i liikmeteks on ringhäälinguorganisatsioonid, mitte jaamad, mida ühel organisatsioonil võib olla mitu. ERL-i on koondunud praktiliselt kõik Eesti ringhäälinguorganisatsioonid. Liit osaleb seadusloome protsessis. ERL-I esindajad on kaasatud enamikku ringhäälinguala poliitikaid ja seaduseelnõusid väljatöötavaisse töörühmadesse. ERLil sõlmitud raamlepingud Eesti Autorite Ühinguga, Eesti Fonogrammitootjate Liiduga ja Eesti Esitajate Liiduga teoste kasutamise kohta ringhäälingujaamades.

ERL liikmed

Juhatuse liikmed

Karin Kundla
Signe Suur
Risto Rosimannus
Siim Pohlak
Hanno Kindel