Algas raadiolubade konkurss

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) kuulutas välja konkursi 13 regionaalse raadioloa väljaandmiseks.

Konkurss annab võimaluse tegevuse laiendamiseks tänastel raadiotegijatel ning avab ukse ka uutele tulijatele. Konkursiga lisandub uut sagedusressurssi, mis lubab viia raadioprogramme laiema hulga kuulajateni. 

Uued tegevusload hakkavad kehtima vastavalt 01.08.2022 või 08.09.2022 ja load kehtivad kuni 16.11.2024, mil lõpeb ka hetkel väljastatud raadiolubade kehtivus. 

TTJA korraldab raadioteenuse osutamise tegevuslubade konkursi koostöös Kultuuriministeeriumiga. Kultuuriminister on kehtestanud kõigile konkursil väljastatavatele raadiolubadele mitmeid kõrvaltingimusi, mida teenuseosutajad järgima peavad, näiteks sõnasaadete osakaal programmis, sõnasaadete keel, peamine sihtrühm, Eesti autorite loodud muusikateoste osakaal. 

Täpsemat infot leiad konkursi väljakuulutamise käskkirjast ning raadiolubade konkursi läbiviimise ja taotluste hindamise korrast: 

Raadiolubade konkursil taotluse esitamise tähtpäev on 31.05.2022. Allkirjastatud taotlus koos asjakohaste lisadega tuleb esitada TTJA-le e-posti (info@ttja.ee) või tavaposti (Endla 10a, 10122 Tallinn) teel

Palume taotluse esitamiseks kasutada väljatöötatud vormi:

 

Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid/teave: 

  1. programmi struktuuri kirjeldus;
  2. investeerimisprogramm;
  3. äriplaan;
  4. andmed, mis võimaldavad hinnata tegevusloa taotleja konkurentsipositsiooni raadioteenuste turul;
  5. taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta aruanne, kui taotlejaks on juriidiline isik, kellel puudub kohustus esitada majandusaasta aruanne äriregistrile;
  6. juriidilisest isikust taotleja puhul taotleja esindaja volitust tõendav dokument, kui volitus ei tulene seadusest või juriidilise isiku põhikirjast.
     

Taotleja saab vajadusel küsida konkursi kohta lisateavet meediateenuste peaspetsialistilt Helin Pertelson (helin.pertelson@ttja.ee). 

Taotleja peab tasuma riigilõivu 640 eurot iga konkursile esitatud raadioloa taotluse läbivaatamise eest. 

Makse saaja: Rahandusministeerium

Arveldusarved:
SEB Pank EE891010220034796011;
Swedbank EE932200221023778606;
LHV Pank EE777700771003813400;
Luminor Bank EE701700017001577198.

Viitenumber: 2900080050.

Selgitus: riigilõiv meediateenuse loaga seotud toimingu eest. 

Pärast raadioloa väljastamist peab meediateenuse osutaja tegevuse alustamiseks taotlema TTJA-lt ka sagedusluba. Konkursil väljastatavate raadiolubadega seonduvate sageduslubade tehniliste tingimuste kavandiga saab tutvuda siin: