ERL

Kuldmikrofon

Kuldmikrofon antakse välja silmapaistvate saavutuste äramärkimiseks ringhäälinguvallas, edendamaks rahvusliku ringhäälingukultuuri järjepidevust.

Kuldmikrofon antakse välja silmapaistvate saavutuste äramärkimiseks ringhäälinguvallas, edendamaks rahvusliku ringhäälingukultuuri järjepidevust.

Kuldmikrofoni antakse nii raadio- kui ka televisiooni eetriajakirjanikule.

Kuldmikrofoni võib saada nii elutöö kui ka ühekordse silmapaistva saavutuse eest. Mikrofoni omistamise põhjus tuleb teha teatavaks.

Kuldmikrofoni võib saada vaid ühe korra.

Kuldmikrofon antakse välja üks kord aastas, 18. detsembril, Eesti rahvusringhäälingu aastapäeval.

Kuldmikrofoni saaja otsustab Eesti Ringhäälingute Liidu üldkoosolek juhatuse ettepanekul. Juhatus kujundab oma ettepaneku liikmete seas läbi viidava küsitluse põhjal.

Kuldmikrofoniga kaasneb rahaline preemia, mille suuruse määrab igakordselt Eesti Ringhäälingute Liidu üldkoosolek.

Kuldmikrofoniga autasustatud

2023

Kaja Kärner

Kaja Kärner alustas raadiotööd 1973. aastal ja on 50 aastat järjepidevalt seisnud hea kuulajate informeerimisel, silmaringi avardamisel ja maailma mõtestamisel. Kaja Kärneri saadete loetelu ja teemade ring on väga lai alates poliitika- ja päevakajalistest teemadest lõpetades nõuannetega aias tegutsemiseks.

2021

Ulla Länts

Länts on raadiotööle pühendanud pea 30 aastat. Aastatel 1992-1994 töötas ta Tartu Raadios saatejuhi ja uudistetoimetajana. 1994. aastal liitus Ulla Länts lühiajaliselt Eesti Raadio uudistetoimetusega ning aastast 1994 suundus tööle Kuku Raadiosse, kus töötas vanemtoimetajana aastani 2021.

2019

Olav Osolin

Kauaaegse ja mitmekülgse töö eest raadios ja televisioonis.

2017

Owe Petersell

Veerand sajandi jooksul nii mikrofoni ees kui taga tehtud raadiotöö eest.

2015

Reet Linna

Nii tõsiste kui ka meelelahutuslike teemade isikupärase vahendamise eest.

2013

Tõnis Erilaid

Legendaarsele raadiohäälele kauaaegse ja mitmekülgse töö eest.

2011

Sirje Eesmaa

Pikaaegse ja meeldejääva töö eest uudiste vahendamisel nii raadios kui televisioonis

2009

Tiit Karuks

Pikaajalise ja tulemusliku töö eest nii teles kui raadios. Universaal kõige paremas mõttes, Ta on teinud uurivat ajakirjandust, samuti spordi- ja muusikalugusid

2007

Hubert Veldermann

Elutöö eest.

2005

Erki Berends

Juturaadio formaadi edendamise eest, s.h jätkusuutliku Kuku raadio programmi loomise eest

2003

Helgi Erilaid

Töö eest raadio muutmisel intiimseks meediumiks (eeskätt Kesköö programmides)

2001

Fred Jüssi

Panuse eest loodushäälte talletamisel ringhäälingu jaoks ning ökoloogilise mõtteviisi populariseerimise eest ringhäälingus

1999

Vello Lään

Kohaliku raadio mõtte teostamise eest ja 40 tööaasta möödumise puhul ringhäälingus

1997

Anne Erm

Muusikasaadete kultuuri edendamise eest.

2022

Allan Roosileht

Allan Roosileht töötas üle kümne aasta Raadio 2s, lüües selle jaama tegemistes kaasa juba 1993 aastast alates. Veelgi pikemalt oli ta ametis raadio Star FM hommikuprogrammi juhina.  
Hariduselt on Allan Roosileht eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning korrektne keelekasutus on tema raadiokarjääri üks edu valemitest. 2017.aastal pälvis ta ka Selge Kõneleja auhinna.

2020

Hendrik Relve

Hendrik Relve autorisaade “Kuula rändajat” on üks Vikerraadio populaarsemaid saateid juba üheksateist aastat. Igal pühapäeval kell 14.00 viib Hendrik Relve kuulajad raadiorännakutele maailma eri paikadesse, kuid alati just loodusesse, mitte linnatänavatele.

2018

Tõnis Kipper

Väljapaistva panuse eest regionaalse ringhäälingu arendamisse.

2016

David Vseviov

Enam kui 20 aasta jooksul inimeste silmaringi avardamise, inimliku ja köitva jutusaate formaadi arendamise eest.

2014

Toomas Lasmann

Pikaaegse ja mitmekülgse karjääri eest televisioonis.

2012

Lembitu Kuuse

Kauaaegse ja meeldejääva reporteritöö eest tänu millele on emotsionaalselt ja professionaalselt inimesteni jõudnud sajad spordisündmused.

2010

Erik Lillo

Kauaaegse töö ja meeldejäävate reportaažide, suurte emotsioonide professionaalse vahendamise eest raadios ja televisioonis.

2008

Mati Talvik

Panuse eest ringhäälingukultuuri edendamisse, s.h sarja eest “Eesti aja lood”

2006

Riina Eentalu

Inimlähedase uudiste-esituse eest, samuti 60. sünnipäeva ning 35 aasta raadiotööjuubeli puhul.

2004

Vahur Kersna

Meisterlike ja mänguliste telereportaažide eest

2002

Valter Ojakäär

Muusikakultuuri edendamise eest ringhäälingus

2000

Enn Eesmaa

Ringhäälingukultuuri edendamise eest televisioonis, eeskätt suursarjas “Sajandi valgus ja varjud” ning TV 3 uudistesaadete toimetaja-juhina

1998

Harri Tiido

Analüütilise ajakirjanduse viljelemise eest

1996

Lembit Lauri

Tegevuse eest rahva mälu talletajana ringhäälingus.