TTJA-s toimus Eesti Ringhäälingute Liidu eestvedamisel korraldatud raadiomaastiku tänaseid ja tulevasi trende tutvustav seminar.

Raadiomaastiku tänaseid ja tulevasi trende tutvustav seminar

8. veebruaril toimus TTJA-s Eesti Ringhäälingute Liidu eestvedamisel korraldatud raadiomaastiku tänaseid ja tulevasi trende tutvustav seminar. Seminaril osales füüsiliselt ja Teamsi vahendusel kokku ligi 40 raadiohuvilist. Esindatud olid TTJA ja Kultuuriministeeriumi vastutavad ametnikud, kõik Eesti Ringhäälingute Liidu liikmesorganisatsioonid.Margo Veskimägi esitas Kantar Emori poolelt ülevaate Raadioauditooriumi uuringu (https://www.kantaremor.ee/teenus/raadioauditoorium/) metoodikast ja viimaste aastate trendidest Eesti raadiomaastikul.Christer Modig, […]

Kuldmikrofon 2023 laureaat on Kaja Kärner

Kaja Kärner Autorallikas ERR Ken Mürk

Kuldmikrofon 2023 laureaat on Kaja Kärner Pikaajalise silmapaistva töö ja ringhäälingu järjepidevuse kandmise eest pälvis Kuldmikrofoni sel aastal Vikerraadio legendaarne raadiohääl ja saatejuht Kaja Kärner. Kaja Kärner alustas raadiotööd 1973. aastal ja on 50 aastat järjepidevalt seisnud hea kuulajate informeerimisel, silmaringi avardamisel ja maailma mõtestamisel. Poliitika- ja päevakajalistele teemadele Vikerraadio “Reporteritunnis” on aja jooksul lisandunud […]

Raadiolubade konkurss

TTJA kuulutas 07.06.2023 välja raadiolubade konkursi regionaalse raadioloa väljaandmiseks 15 levipiirkonnas. Avaldusi sai esitada kuni 21.06.2023. Konkursile laekus 37 taotlust. Komisjonile esitati hindamiseks 34 taotlust 13 levipiirkonnas. Kolme taotlust hindamiskomisjonile hindamiseks ei esitatud, sest üks taotleja jättis puudused kõrvaldamata ning kahe levipiirkonna puhul laekus kummaski konkursile vaid üks taotlus, seega puudus vajadus viia läbi valikmenetlus. […]