TEGEVUSJUHEND

Alaealiste kaitse ning kõlbluse ja seaduslikkuse tagamine meediateenuse osutamisel

Meediateenuste seaduse (MeeTS) § 19 reguleerib, kuidas meediateenuse osutaja peab vaatajat hoiatama võimaliku sobimatu sisu osas alaealistele. MeeTS § 22 sätestab, et meediateenuste ja videojagamise valdkonnas tegutsevad isikud võivad omaalgatuse korras luua süsteemi, millega liitunud pooled määravad vabatahtlikult ühised soovitused ja reeglid, kehtestades tegevusjuhendina sisunõuded, et korrastada valdkonnas toimuvat ning määrata kindlaks hea ja halb tava.

Käesolev tegevusjuhend reguleerib Eesti Ringhäälingute Liidu (ERL) telekanalite eetris näidatavate hoiatuste reegleid tagamaks MeeTS nõuete täitmine.

ERL kasutab oma eetris kahte liiki hoiatusi:

 • 18+

Programm ei ole sobilik alaealistele, kuna programm sisaldab:

 • Vägivald: programmis on räige vägivald, sisaldab verd ja piinamist.
 • Hirm: õudusfilmid ja muud suurt hirmu ning ehmatust tekitavad saated.
 • Seks: programmis näidatakse julgeid seksistseene.
 • Keelekasutus: programmis esineb räiget vandumist ja roppuseid.
 • Alkohol, narkootikumid: programmis esineb liigset alkoholi ja narkootikumide tarvitamist.

Hoiatus programmi ees ja ekraanil läbivalt:

 1. Hoiatus programmi ees nii pildis kui helis: „Järgnev saade/film pole sobilik vaatamiseks alaealistele.“
 2. Vesimärk ekraanil läbivalt: 18+
 • 12+

Saade ei ole sobilik väikestele lastele ning earühmal 12-17 on soovituslik programmi vaadata koos täiskasvanuga.

 • Vägivald: programmis näidatakse löömingut või muud vägivalda, mille tagajärjel ei teki rohkelt verd ja vigastusi.
 • Hirm: näidatakse kergemaid vigastusi, hirmunud inimesi ohtlikes situatsioonides.
 • Seks: keelekasutus on seksuaalse alatooniga, esineb alasti inimesi ning seksile viitavaid liigutusi.
 • Keelekasutus: programmis esineb kergeid roppuseid.
 • Alkohol, narkootikumid, tubakas: mõõdukas alkoholi, tubaka ning narkootikumide tarvitamine.

Hoiatus programmi ees ja ekraanil läbivalt:

 1. Hoiatus programmi ees nii pildis kui helis: „Järgneva linateoses sisu võib vajada vanemlikku selgitust.“
 2. Vesimärk ekraanil: 12+